Methoden voor probleemoplossing voor het oplossen van ERRCONNECTIONRESET-fout in Windows en Chrome

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen

Korte inhoud

In deze uitgebreide gids worden de err_connection_reset fout en biedt oplossingen voor probleemoplossing om deze op te lossen ramen En Google Chrome . Ook wel genoemd verbinding is gereset fout, deze treedt op wanneer een verbinding onverwacht wordt verbroken.Mogelijke oorzaken die worden beschreven zijn onder meer netwerkproblemen, browserproblemen zoals caching/cookies, malware, conflicten met firewall-/antivirussoftware en storingen in de websiteserver. Er worden stapsgewijze instructies voor het oplossen van problemen gegeven om de oorzaak van het probleem te achterhalen err_connection_reset fouten in beide Windows 10 En Windows 11 .

De belangrijkste stappen voor probleemoplossing die aan bod komen, zijn het controleren van verbindingen, het wissen van browsergegevens/cache, het updaten van software, het wijzigen van de instellingen van beveiligingsapps en het resetten van netwerkadapters. Tips om de toekomst te vermijden verbinding is gereset fouten in Chroom worden ook aangeboden, zoals regelmatige software-updates, het uitschakelen van tijdelijke beveiligingsapps en het contacteren van ISP's over netwerkproblemen.

Door deze maatregelen voor probleemoplossing te volgen voor err_connection_reset , kunnen gebruikers deze fout oplossen in ramen En Chroom om de normale werking van de browser te herstellen. Voor hardnekkige gevallen zijn er ook geavanceerde oplossingen zoals geforceerde HTTP-verbindingen beschikbaar.ERR_CONNECTION_RESET-fouten identificeren in Windows en Chrome

ERR_CONNECTION_RESET-fouten identificeren in Windows en Chrome

Als u een ERR_CONNECTION_RESET-fout ervaart in Windows en Chrome, kan dit frustrerend en verwarrend zijn. Deze fout treedt meestal op wanneer de verbinding tussen uw computer en de server wordt onderbroken of opnieuw wordt ingesteld. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals netwerkproblemen, browserinstellingen of conflicten met firewall- of antivirussoftware.

Eén manier om de oorzaak van de ERR_CONNECTION_RESET-fout te achterhalen, is door te controleren of het probleem specifiek is voor een bepaalde website of dat het zich bij meerdere websites voordoet. Probeer verschillende websites te bezoeken om te zien of de fout zich blijft voordoen. Als de fout alleen optreedt bij een specifieke website, kan dit wijzen op een probleem met de server van die website.

Een andere manier om de oorzaak te achterhalen is door te proberen toegang te krijgen tot de website vanaf een ander apparaat of netwerk. Als de fout alleen op uw computer optreedt en niet op andere apparaten of netwerken, kan dit erop wijzen dat het probleem te maken heeft met de instellingen van uw computer of de netwerkconfiguratie.Bovendien kunt u proberen de cache en cookies van uw browser te wissen, omdat beschadigde of verouderde cachebestanden soms verbindingsproblemen kunnen veroorzaken. Ga hiervoor naar de Chrome-instellingen, navigeer naar het gedeelte 'Privacy en beveiliging' en klik op 'Browsegegevens wissen'. Zorg ervoor dat u de opties 'Afbeeldingen en bestanden in cache' en 'Cookies en andere sitegegevens' selecteert en klik vervolgens op 'Gegevens wissen'.

Als de bovenstaande stappen de ERR_CONNECTION_RESET-fout niet oplossen, kunt u proberen eventuele firewall- of antivirussoftware tijdelijk uit te schakelen om te zien of deze het probleem veroorzaken. Soms kunnen deze programma's bepaalde verbindingen blokkeren, wat leidt tot fouten bij het opnieuw instellen van de verbinding. Als het uitschakelen van de software de fout verhelpt, moet u mogelijk de instellingen of uitsluitingen in uw firewall of antivirusprogramma aanpassen om de verbinding mogelijk te maken.

Concluderend kan het identificeren van de oorzaak van ERR_CONNECTION_RESET-fouten in Windows en Chrome bestaan ​​uit het controleren of de fout specifiek is voor een bepaalde website, het uitproberen van verschillende apparaten of netwerken, het wissen van de browsercache en cookies, en het tijdelijk uitschakelen van firewall- of antivirussoftware. Door problemen op te lossen en de oorzaak op te sporen, kunt u de meest effectieve oplossing vinden om de ERR_CONNECTION_RESET-fout op te lossen en weer toegang te krijgen tot de websites die u wilt bezoeken.Wat is Err_connection_reset 200 in Chrome?

Err_connection_reset 200 is een fout die optreedt in Google Chrome wanneer de verbinding tussen de browser en de website onverwacht wordt verbroken. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een probleem met het netwerk of de server.

Wanneer u de fout Err_connection_reset 200 tegenkomt, betekent dit dat de server een resetsignaal heeft verzonden om de verbinding te verbreken. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals netwerkcongestie, serveroverbelasting of verkeerd geconfigureerde serverinstellingen.Deze fout kan frustrerend zijn omdat u hierdoor geen toegang krijgt tot de website of webpagina. Er zijn echter verschillende oplossingen die u kunt proberen om de Err_connection_reset 200-fout in Chrome op te lossen.

 1. Browsercache en cookies wissen: Soms kunnen beschadigde cache of cookies verbindingsproblemen veroorzaken. Als u deze wist, kunt u de fout oplossen.
 2. Browserextensies uitschakelen: Bepaalde browserextensies kunnen de verbinding verstoren en de Err_connection_reset 200-fout veroorzaken. Probeer ze uit te schakelen om te zien of dit het probleem oplost.
 3. Netwerkverbinding controleren: Zorg ervoor dat uw internetverbinding stabiel is en goed werkt. Door uw router opnieuw op te starten of contact op te nemen met uw internetprovider kunt u eventuele netwerkproblemen oplossen.
 4. Tijdelijk uitschakelen van firewall- of antivirussoftware: In sommige gevallen kan beveiligingssoftware bepaalde verbindingen blokkeren en de fout Err_connection_reset 200 activeren. Door ze tijdelijk uit te schakelen, kunt u vaststellen of ze de oorzaak zijn.
 5. Chrome en besturingssysteem bijwerken: Door uw browser en besturingssysteem up-to-date te houden, kunt u bugs en compatibiliteitsproblemen oplossen die verbindingsproblemen kunnen veroorzaken.

Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is het mogelijk dat het probleem bij de website zelf ligt. In dergelijke gevallen kunt u proberen de website te openen via een andere browser of op een ander apparaat om te zien of de fout zich blijft voordoen.Over het algemeen kan de Err_connection_reset 200-fout in Chrome worden opgelost door netwerk- en browsergerelateerde problemen op te lossen. Door de hierboven genoemde stappen te volgen, zou u de fout moeten kunnen herstellen en weer toegang krijgen tot de website.

Waarom is Err_connection_reset alleen in Chrome?

De foutmelding 'Err_connection_reset' kan in elke webbrowser voorkomen, maar wordt vaker geassocieerd met Google Chrome. Er zijn verschillende redenen waarom deze fout specifiek voor Chrome kan zijn:1. Browserspecifieke problemen: Chrome beschikt mogelijk over bepaalde functies of instellingen die de Err_connection_reset-fout kunnen activeren. Als de beveiligingsinstellingen van Chrome bijvoorbeeld te streng zijn, kan het bepaalde websites of verbindingen blokkeren, wat tot de fout leidt.

2. Extensieconflicten: Met Chrome kunnen gebruikers extensies installeren die hun browse-ervaring kunnen verbeteren. Sommige extensies kunnen echter conflicteren met de functionaliteit van de browser en verbindingsfouten veroorzaken, waaronder Err_connection_reset.

3. Gegevens in cache: Chrome slaat tijdelijke bestanden, cookies en andere gegevens op om de browsersnelheid te verbeteren. Deze in de cache opgeslagen bestanden kunnen echter soms beschadigd of verouderd raken, wat tot verbindingsproblemen kan leiden.

4. Netwerkproblemen: Chrome vertrouwt op een stabiele internetverbinding om webpagina's te laden. Als er netwerkproblemen zijn, zoals een zwak Wi-Fi-signaal of een onstabiele netwerkverbinding, kan dit resulteren in de fout Err_connection_reset.

5. Firewall- of antivirussoftware: Bepaalde firewall- of antivirussoftware kan instellingen bevatten die de verbinding van Chrome verstoren. Deze beveiligingsmaatregelen kunnen legitieme websites of verbindingen soms als bedreigingen aanzien en deze blokkeren, waardoor de fout Err_connection_reset ontstaat.

Hoewel Err_connection_reset frustrerend kan zijn, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om het probleem op te lossen. Deze omvatten het wissen van de cache van Chrome, het uitschakelen van extensies, het aanpassen van de beveiligingsinstellingen van Chrome, het controleren van uw netwerkverbinding en het tijdelijk uitschakelen van firewall- of antivirussoftware. Door deze mogelijke oorzaken op te lossen, kunt u de Err_connection_reset-fout vaak oplossen en genieten van een soepelere browse-ervaring in Chrome.

Stappen voor probleemoplossing om problemen met het opnieuw instellen van de verbinding op te lossen

Stappen voor probleemoplossing om problemen met het opnieuw instellen van de verbinding op te lossen

Als u ERR_CONNECTION_RESET-fouten ondervindt in Windows en Chrome, zijn er verschillende stappen voor probleemoplossing die u kunt volgen om het probleem op te lossen. Deze stappen zijn bedoeld om u te helpen het onderliggende probleem dat de verbindingsreset veroorzaakt, te identificeren en op te lossen.

 1. Controleer uw internetverbinding: Zorg ervoor dat u een stabiele internetverbinding heeft en dat u geen netwerkproblemen ondervindt. Probeer andere websites te bezoeken om te zien of het probleem specifiek is voor een bepaalde website of dat het alle websites treft.
 2. Browsercache en cookies wissen: Bestanden en cookies in de cache kunnen soms problemen met het opnieuw instellen van de verbinding veroorzaken. Het wissen van uw browsercache en cookies kan dit probleem helpen oplossen. Ga hiervoor naar het instellingenmenu in Chrome, navigeer naar het gedeelte 'Privacy en beveiliging' en klik op 'Browsegegevens wissen'. Zorg ervoor dat u de opties selecteert om de cache en cookies te wissen.
 3. Schakel browserextensies uit: Browserextensies kunnen soms de normale werking van Chrome verstoren en problemen met het opnieuw instellen van de verbinding veroorzaken. Probeer al uw browserextensies uit te schakelen en kijk of het probleem zich blijft voordoen. Als het probleem is opgelost nadat u de extensies hebt uitgeschakeld, kunt u ze één voor één inschakelen om de boosdoener te identificeren.
 4. Schakel firewall- en antivirussoftware uit: In sommige gevallen kunnen firewall- en antivirussoftware bepaalde verbindingen blokkeren en ERR_CONNECTION_RESET-fouten veroorzaken. Schakel tijdelijk uw firewall- en antivirussoftware uit en controleer of het probleem is opgelost. Als dit het geval is, moet u mogelijk de instellingen van uw firewall of antivirussoftware aanpassen om de verbinding mogelijk te maken.
 5. Update Chrome en Windows: Verouderde software kan soms leiden tot problemen met het opnieuw instellen van de verbinding. Zorg ervoor dat zowel Chrome als Windows up-to-date zijn. Controleer op updates in het instellingenmenu van Chrome en in het gedeelte Windows Update van de Windows-instellingen.
 6. TCP/IP-instellingen opnieuw instellen: het opnieuw instellen van de TCP/IP-instellingen kan helpen bij het oplossen van problemen met het opnieuw instellen van de verbinding. Open de opdrachtprompt als beheerder en voer de volgende opdrachten één voor één uit: |_+_| en |_+_|. Start uw computer opnieuw op nadat u deze opdrachten hebt uitgevoerd.
 7. Proxy-instellingen uitschakelen: Proxy-instellingen kunnen soms problemen met het opnieuw instellen van de verbinding veroorzaken. Ga naar het instellingenmenu in Chrome, navigeer naar het gedeelte 'Systeem' en klik op 'Proxy-instellingen openen'. Ga in het venster Interneteigenschappen naar het tabblad Verbindingen en klik op 'LAN-instellingen'. Zorg ervoor dat de optie 'Gebruik een proxyserver voor uw LAN' is uitgeschakeld.

Door deze stappen voor probleemoplossing te volgen, zou u ERR_CONNECTION_RESET-fouten in Windows en Chrome moeten kunnen oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, kan het nuttig zijn om verdere hulp te vragen aan een technische ondersteuningsprofessional of uw internetprovider.

Hoe los ik een 404-fout in Chrome op?

Als u een 404-fout tegenkomt in Google Chrome, betekent dit dat de webpagina die u probeert te openen niet kan worden gevonden. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals een verbroken link of een verkeerd getypte URL. Er zijn echter een paar stappen die u kunt nemen om dit probleem op te lossen:

 1. Controleer de URL: Controleer de URL die u heeft ingevoerd nogmaals om er zeker van te zijn dat deze correct is. Het is mogelijk dat u het verkeerd heeft gespeld of dat u onnodige tekens heeft toegevoegd. Zorg ervoor dat u eventuele extra spaties of speciale tekens verwijdert.
 2. Ververs de pagina: Soms kan er een 404-fout optreden als gevolg van een tijdelijke storing. Probeer de pagina te vernieuwen door op de F5-toets te drukken of door op de vernieuwingsknop in de werkbalk van uw browser te klikken. Dit kan het probleem oplossen en de pagina succesvol laden.
 3. Browsercache wissen: Bestanden in de cache kunnen soms uw browse-ervaring verstoren en 404-fouten veroorzaken. Om dit op te lossen, gaat u naar de instellingen van uw browser, zoekt u de optie 'Browsegegevens wissen' en selecteert u om de cache te wissen. Start uw browser opnieuw en probeer de webpagina opnieuw te openen.
 4. Probeer een andere browser: Als u nog steeds de 404-fout ervaart in Chrome, probeer dan de webpagina te openen met een andere browser, zoals Firefox of Microsoft Edge. Als de pagina succesvol wordt geladen in een andere browser, kan dit erop duiden dat er een probleem is met Chrome zelf.
 5. Neem contact op met de website-eigenaar: Als u de 404-fout blijft ervaren op een specifieke website, is het mogelijk dat de website zelf problemen ondervindt. In dit geval kunt u contact opnemen met de website-eigenaar of -beheerder om het probleem te melden.

Door deze stappen te volgen, zou u de 404-fout in Google Chrome moeten kunnen oplossen en oplossen. Vergeet niet om de URL nogmaals te controleren, de pagina te vernieuwen, de cache van uw browser te wissen, een andere browser te proberen en indien nodig contact op te nemen met de eigenaar van de website.

Hoe forceer ik een HTTP-verbinding in Chrome?

Als u een ERR_CONNECTION_RESET-fout ervaart in Chrome en vermoedt dat deze verband houdt met een HTTPS-verbinding, kunt u in plaats daarvan proberen een HTTP-verbinding te forceren. Hier ziet u hoe u het kunt doen:

 1. Open Chrome en typ |_+_| in de adresbalk.
 2. druk opCtrl+Fom de zoekbalk te openen en typ |_+_|.
 3. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de vlag en selecteer |_+_|.
 4. Start Chrome opnieuw door op |_+_| te klikken knop die onderaan de pagina verschijnt.
 5. Zodra Chrome opnieuw is opgestart, probeert u opnieuw toegang te krijgen tot de website. Er wordt nu geprobeerd een HTTP-verbinding tot stand te brengen in plaats van HTTPS.

Houd er rekening mee dat het forceren van een HTTP-verbinding de ERR_CONNECTION_RESET-fout niet altijd oplost, omdat deze door verschillende factoren kan worden veroorzaakt. Het is echter de moeite waard om deze oplossing te proberen, omdat deze sommige gebruikers heeft geholpen het probleem op te lossen.

Hoe reset ik de Chrome-instellingen op Windows?

Als u ERR_CONNECTION_RESET-fouten ervaart in Google Chrome op uw Windows-computer, kan het nodig zijn om de Chrome-instellingen opnieuw in te stellen om het probleem op te lossen. Het opnieuw instellen van de Chrome-instellingen kan helpen bij het elimineren van verkeerd geconfigureerde instellingen of conflicterende extensies die de fout kunnen veroorzaken.

Volg de onderstaande stappen om de Chrome-instellingen op uw Windows-computer opnieuw in te stellen:

Stap 1: Open Google Chrome op uw Windows-computer.
Stap 2: Klik op het menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het Chrome-venster.
Stap 3: Klik in het vervolgkeuzemenu op 'Instellingen'.
Stap 4: Scroll naar beneden en klik op 'Geavanceerd' om de geavanceerde instellingen uit te vouwen.
Stap 5: Scroll omlaag naar het gedeelte 'Resetten en opschonen'.
Stap 6: Klik op 'Instellingen terugzetten naar hun oorspronkelijke standaardwaarden'.
Stap 7: Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op 'Instellingen resetten' om te bevestigen.
Stap 8: Chrome wordt opnieuw opgestart en de instellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden.

Nadat u de Chrome-instellingen opnieuw heeft ingesteld, kunt u proberen opnieuw toegang te krijgen tot de websites om te zien of de ERR_CONNECTION_RESET-fout is opgelost. Als de fout zich blijft voordoen, moet u mogelijk het probleem verder oplossen of aanvullende hulp zoeken.

Preventieve maatregelen om toekomstige ERR_CONNECTION_RESET-fouten te voorkomen

Preventieve maatregelen om toekomstige ERR_CONNECTION_RESET-fouten te voorkomen

Het tegenkomen van de ERR_CONNECTION_RESET-fout kan frustrerend zijn, maar er zijn verschillende preventieve maatregelen die u kunt nemen om te voorkomen dat u deze in de toekomst ervaart. Door deze maatregelen te implementeren, kunt u zorgen voor een soepelere browse-ervaring en de kans op verbindingsproblemen minimaliseren.

1. Houd uw browser en besturingssysteem up-to-date: Het regelmatig bijwerken van uw browser en besturingssysteem kan helpen bij het oplossen van bestaande bugs of kwetsbaarheden die verbindingsfouten kunnen veroorzaken. Controleer regelmatig op updates en installeer deze zodra deze beschikbaar zijn.

2. Schakel antivirus of firewall tijdelijk uit: Soms kunnen antivirussoftware of firewall-instellingen uw internetverbinding verstoren en resulteren in ERR_CONNECTION_RESET-fouten. Als u deze tijdelijk uitschakelt, kunt u vaststellen of deze de oorzaak van het probleem zijn.

3. Wis uw browsercache: In de cache opgeslagen gegevens kunnen soms beschadigd raken en tot verbindingsfouten leiden. Door regelmatig uw browsercache te wissen, kunt u ERR_CONNECTION_RESET-fouten helpen voorkomen door ervoor te zorgen dat uw browser de nieuwste versies van websites laadt.

4. Schakel browserextensies uit: Browserextensies kunnen soms conflicteren met uw internetverbinding en ERR_CONNECTION_RESET-fouten veroorzaken. Door uw extensies tijdelijk uit te schakelen, kunt u vaststellen of deze de oorzaak van het probleem zijn. Als u merkt dat een specifieke extensie het probleem veroorzaakt, kunt u overwegen deze permanent te verwijderen.

5. Controleer je internetverbinding: Zorg ervoor dat uw internetverbinding stabiel is en correct is geconfigureerd. Controleer uw modem-, router- en netwerkinstellingen om er zeker van te zijn dat alles correct functioneert. Als u een draadloze verbinding gebruikt, probeer dan rechtstreeks verbinding te maken met de modem via een Ethernet-kabel om eventuele problemen met het draadloze signaal uit te sluiten.

6. Neem contact op met uw internetprovider: Als u ondanks het proberen van de bovenstaande maatregelen nog steeds ERR_CONNECTION_RESET-fouten ervaart, is het wellicht de moeite waard om contact op te nemen met uw internetprovider. Ze kunnen mogelijk eventuele onderliggende netwerkproblemen die het probleem veroorzaken, identificeren en oplossen.

Door deze preventieve maatregelen te volgen, kunt u de kans op ERR_CONNECTION_RESET-fouten in de toekomst aanzienlijk verkleinen. Als u deze fout echter nog steeds tegenkomt, is het raadzaam om verdere hulp te zoeken bij de technische ondersteuning of online forums die zich richten op het oplossen van problemen met de internetverbinding.

Top