Gids voor probleemoplossing - Geluidsproblemen oplossen in Google Chrome

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen

Korte inhoud

Omgaan met geen geluid in Chrome of problemen met het afspelen van audio kunnen frustrerend zijn. De eerste stappen zijn het controleren of het systeemvolume, het browservolume en de standaardinstellingen voor het uitvoerapparaat correct zijn geconfigureerd onder de instellingen van Chrome. Controleer ook of de luidsprekers of hoofdtelefoon correct zijn aangesloten.Als u nog steeds problemen ondervindt, zoals Chrome speelt geen geluid af , het wissen van browsergegevens/cache, het uitschakelen van extensies die conflicten veroorzaken en het updaten van de Chrome-browser of audiostuurprogramma's kunnen helpen bij het oplossen van softwaregerelateerde triggers.

Als u de incognitomodus van Chrome probeert, kunt u erachter komen of een extensie of instelling het geluid verstoort. Als niets het probleem oplost Chroom geen geluid Probleem: het resetten van Chrome naar de standaardinstellingen lost vaak technische problemen op.

Het regelmatig updaten van de Chrome-browser, het controleren op add-on-conflicten en het monitoren van Windows-updates zorgt voor maximale compatibiliteit en minimaliseert de toekomst Chrome-geluid werkt niet problemen.Symptomen van Chrome-geluids-/audioproblemen

Symptomen van Chrome-geluids-/audioproblemen

Als u geluids- of audioproblemen ondervindt in Google Chrome, kunt u een of meer van de volgende symptomen waarnemen:

 • Er wordt geen geluid of audio afgespeeld in Chrome
 • Het geluid is vervormd of knettert
 • Het volume is te laag of gedempt
 • Het geluid loopt niet synchroon met het afspelen van video
 • Alleen bepaalde websites of applicaties hebben geluidsproblemen
 • Het geluid werkt in andere browsers, maar niet in Chrome

Deze symptomen kunnen frustrerend zijn, vooral als u op Chrome vertrouwt voor multimedia-inhoud of videoconferenties. Er zijn echter verschillende mogelijke oplossingen die u kunt proberen om deze geluidsproblemen in Chrome op te lossen.

Hoe repareer ik Chrome-audio?

Als u problemen ondervindt waarbij de audio niet werkt in Google Chrome, zijn er verschillende stappen voor probleemoplossing die u kunt proberen om het probleem op te lossen. 1. Controleer uw volume-instellingen: Zorg ervoor dat het volume op uw computer of apparaat niet gedempt of te laag staat. Zorg er ook voor dat het volume niet gedempt of laag staat in de Chrome-browser.
 2. Browsercache wissen: Het wissen van uw browsercache kan soms audioproblemen oplossen. Ga naar het Chrome-menu, selecteer 'Meer tools' en klik vervolgens op 'Browsegegevens wissen'. Zorg ervoor dat u de optie selecteert om de cache te wissen.
 3. Browserextensies uitschakelen: Sommige browserextensies kunnen het afspelen van audio verstoren. Probeer eventuele extensies die het probleem veroorzaken uit te schakelen door naar het Chrome-menu te gaan, 'Meer hulpprogramma's' te selecteren en vervolgens op 'Extensies' te klikken. Schakel één extensie tegelijk uit en test de audio om te zien of het probleem is opgelost.
 4. Update Chrome: Verouderde versies van Chrome kunnen soms compatibiliteitsproblemen met audio hebben. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Chrome gebruikt door naar het Chrome-menu te gaan, 'Help' te selecteren en vervolgens op 'Over Google Chrome' te klikken. Als er een update beschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload en geïnstalleerd.
 5. Start uw computer of apparaat opnieuw op: Soms kan een eenvoudige herstart audioproblemen oplossen. Probeer uw computer of apparaat opnieuw op te starten en test de audio vervolgens opnieuw in Chrome.
 6. Controleer de audio-instellingen in Chrome: Ga in de Chrome-browser naar het menu Instellingen, klik op 'Geavanceerd' en scroll vervolgens omlaag naar het gedeelte 'Systeem'. Zorg ervoor dat de optie 'Gebruik hardwareversnelling indien beschikbaar' is ingeschakeld. U kunt ook proberen de optie 'Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar' in of uit te schakelen om te zien of hiermee het audioprobleem is opgelost.
 7. Chrome-instellingen opnieuw instellen: Als al het andere faalt, kunt u proberen de Chrome-instellingen opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden. Ga naar het Chrome-menu, selecteer 'Instellingen', scroll naar beneden en klik op 'Geavanceerd'. Blader vervolgens omlaag naar het gedeelte 'Resetten en opschonen' en klik op 'Instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke standaardwaarden'. Bevestig de reset en start Chrome opnieuw.

Door deze stappen te volgen, zou u audioproblemen in Google Chrome moeten kunnen oplossen en kunnen genieten van naadloze audioweergave op uw favoriete websites.

Hoe diagnosticeer je audioproblemen?

Wanneer u audioproblemen ondervindt in Google Chrome, kan dit frustrerend zijn. Een diagnose van het probleem kan u echter helpen de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden. Hier volgen enkele stappen die u kunt nemen om audioproblemen te diagnosticeren:

1. Controleer het volume: Zorg ervoor dat het volume op uw computer en in de Chrome-browser niet gedempt of te laag is ingesteld. Pas de volume-instellingen aan en probeer opnieuw audio af te spelen.2. Test andere websites of applicaties: Probeer audio van andere websites of applicaties af te spelen om te zien of het probleem specifiek is voor Google Chrome. Als audio goed werkt op andere platforms, duidt dit op een probleem met Chrome.

3. Browsercache wissen: Het wissen van de browsercache kan verschillende problemen oplossen, waaronder audioproblemen. Ga naar de Chrome-instellingen, navigeer naar 'Privacy en beveiliging' en klik op 'Browsegegevens wissen'. Zorg ervoor dat u 'Afbeeldingen en bestanden in cache' selecteert en klik op 'Gegevens wissen'.4. Extensies uitschakelen: Sommige extensies in Chrome kunnen het afspelen van audio verstoren. Schakel alle extensies uit en controleer of het audioprobleem aanhoudt. Als het probleem is opgelost, schakelt u de extensies één voor één in om de problematische te identificeren.

5. Update Chrome- en audiostuurprogramma's: Verouderde versies van Chrome of audiostuurprogramma's kunnen compatibiliteitsproblemen veroorzaken. Zorg ervoor dat zowel Chrome als uw audiostuurprogramma's up-to-date zijn. Controleer op updates en installeer deze indien beschikbaar.6. Gebruik de incognitomodus: Open een incognitovenster in Chrome en probeer audio af te spelen. Als audio goed werkt in de incognitomodus, geeft dit aan dat een extensie of instelling in uw normale browserprofiel het probleem veroorzaakt.

7. Chrome-instellingen opnieuw instellen: Als geen van de bovenstaande stappen werkt, kunt u proberen de Chrome-instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden. Ga naar de Chrome-instellingen, scroll naar beneden en klik op 'Geavanceerd'. Klik onder het gedeelte 'Resetten en opschonen' op 'Instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke standaardwaarden'.Als u deze stappen heeft gevolgd en het audioprobleem zich blijft voordoen, kunt u mogelijk verdere hulp vragen aan de ondersteuning van Google of overwegen om Chrome als laatste redmiddel opnieuw te installeren.

Waarom is mijn Chrome-geluid zo zacht?

Als u weinig geluid ervaart in Google Chrome, kunnen er verschillende redenen voor dit probleem zijn. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen:

 • Volume-instellingen: Controleer de volume-instellingen in Chrome en op uw apparaat om er zeker van te zijn dat deze niet te laag staan. Pas de volumeschuifregelaar in Chrome aan en zorg ervoor dat uw systeemvolume hoog staat.
 • Extensieconflicten: Sommige Chrome-extensies kunnen de geluidsinstellingen verstoren, waardoor het volume laag staat. Probeer extensies één voor één uit te schakelen om eventuele conflicten te identificeren.
 • Audiostuurprogramma's: Verouderde of corrupte audiostuurprogramma's kunnen ook leiden tot laag geluid in Chrome. Update uw audiostuurprogramma's naar de nieuwste versie of installeer ze opnieuw om eventuele problemen op te lossen.
 • Website-specifieke instellingen: Sommige websites hebben mogelijk hun eigen audio-instellingen die het standaardvolume overschrijven. Controleer de audio-instellingen op de specifieke website waarop u weinig geluid ervaart en pas deze dienovereenkomstig aan.
 • Hardwareproblemen: Het is mogelijk dat er hardwareproblemen zijn met uw luidsprekers of hoofdtelefoon, wat resulteert in laag geluid. Test de audio op andere applicaties of apparaten om te bepalen of het probleem specifiek is voor Chrome of wijdverspreider is.

Door deze mogelijke oorzaken op te lossen, zou u het probleem met het lage geluidsniveau in Google Chrome moeten kunnen identificeren en oplossen.

De geluidsinstellingen van Chrome aanpassen

Chroom aanpassen

Als u geluidsproblemen ondervindt in Google Chrome, kunt u het probleem oplossen door de geluidsinstellingen van de browser aan te passen. Volg deze stappen om de geluidsinstellingen van Chrome aan te passen:

 1. Start Google Chrome: Open de Chrome-browser door op het pictogram op het bureaublad te klikken of ernaar te zoeken in het Start-menu.
 2. Toegang tot de instellingen van Chrome: Klik op het menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het browservenster. Selecteer 'Instellingen' in het vervolgkeuzemenu.
 3. Scroll naar beneden: Scroll op het tabblad Instellingen naar beneden en klik op de optie 'Geavanceerd'.
 4. Zoek het gedeelte 'Privacy en beveiliging': Klik onder het gedeelte 'Privacy en beveiliging' op 'Site-instellingen'.
 5. Toegang tot geluidsinstellingen: Blader in het menu Site-instellingen omlaag naar het gedeelte 'Rechten' en klik op 'Geluid'.
 6. Controleer de geluidsrechten: Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar naast 'Sites toestaan ​​geluid af te spelen' is ingeschakeld. Als deze is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om geluidsrechten voor websites in te schakelen.
 7. Beheer individuele website-geluidsinstellingen: Om de geluidsinstellingen voor individuele websites te beheren, klikt u op de knop 'Toevoegen' onder het gedeelte 'Toestaan' of 'Blokkeren'. Voer de URL van de website in en kies of u geluid voor die specifieke site wilt toestaan ​​of blokkeren.
 8. Chrome opnieuw opstarten: Nadat u de geluidsinstellingen heeft aangepast, sluit u Chrome en start u deze opnieuw om de wijzigingen toe te passen.

Door deze stappen te volgen, kunt u de geluidsinstellingen van Chrome aanpassen om geluidsproblemen in de browser op te lossen.

Hoe wijzig ik de audio-instellingen in Chrome?

Als u geluidsproblemen ondervindt in Google Chrome, kan dit te wijten zijn aan onjuiste audio-instellingen. Volg deze stappen om de audio-instellingen in Chrome te wijzigen:

Stap 1: Open Google Chrome en klik op het menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het browservenster.
Stap 2: Selecteer 'Instellingen' in het vervolgkeuzemenu.
Stap 3: Scroll op het tabblad Instellingen naar beneden en klik op 'Geavanceerd' om de geavanceerde instellingen uit te vouwen.
Stap 4: Scroll verder naar beneden totdat u het gedeelte 'Privacy en beveiliging' vindt.
Stap 5: Klik op 'Site-instellingen'.
Stap 6: Klik onder het gedeelte 'Rechten' op 'Aanvullende inhoudsinstellingen'.
Stap 7: Scroll naar beneden totdat je het gedeelte 'Geluid' vindt.
Stap 8: Klik op 'Geluid' om naar de audio-instellingen te gaan.
Stap 9: Hier kunt u de audio-instellingen voor Chrome wijzigen. U kunt de optie 'Sites toestaan ​​geluid af te spelen' in- of uitschakelen om geluid in Chrome in of uit te schakelen.
Stap 10: U kunt ook individuele websiterechten beheren door op de knop 'Uitzonderingen beheren' onder het gedeelte 'Geluid' te klikken. Hiermee geef je aan welke websites geluid kunnen afspelen in Chrome.

Nadat u de nodige wijzigingen in de audio-instellingen in Chrome heeft aangebracht, sluit u de browser en opent u deze opnieuw om de wijzigingen door te voeren. Dit zou moeten helpen bij het oplossen van eventuele geluidsproblemen die u ondervindt in Google Chrome.

Chrome-audioproblemen oplossen in Windows 10

Chrome-audioproblemen oplossen in Windows 10

Als u audioproblemen ondervindt in Google Chrome op uw Windows 10-computer, zijn er verschillende stappen voor probleemoplossing die u kunt proberen om het probleem op te lossen. Hier zijn enkele oplossingen die kunnen helpen:

 1. Controleer uw volume-instellingen: Zorg ervoor dat het volume op uw computer hoog staat en niet is gedempt. U kunt het volume aanpassen door op het luidsprekerpictogram in de taakbalk te klikken.
 2. Start Chrome opnieuw: soms kan het opnieuw opstarten van de Chrome-browser audioproblemen oplossen. Sluit alle Chrome-vensters en open de browser opnieuw.
 3. Cache en cookies wissen: Het wissen van de cache en cookies in Chrome kan verschillende problemen helpen oplossen, waaronder audioproblemen. Ga hiervoor naar de Chrome-instellingen, klik op 'Privacy en beveiliging' en vervolgens op 'Browsegegevens wissen'. Selecteer de juiste opties en klik op 'Gegevens wissen'.
 4. Extensies uitschakelen: Sommige Chrome-extensies kunnen het afspelen van audio verstoren. Probeer alle extensies uit te schakelen en kijk of het audioprobleem is opgelost. Om extensies uit te schakelen, gaat u naar de Chrome-instellingen, klikt u op 'Extensies' en zet u de schakelaar naast elke extensie uit.
 5. Update Chrome en audiostuurprogramma's: Zorg ervoor dat de nieuwste versie van Chrome op uw computer is geïnstalleerd. Controleer bovendien of er updates beschikbaar zijn voor uw audiostuurprogramma's en installeer deze indien nodig. Verouderde software kan vaak audioproblemen veroorzaken.
 6. Controleer de audio-instellingen in Chrome: Typ in Chrome 'chrome://settings/content/sound' in de adresbalk en druk op Enter. Zorg ervoor dat de instelling 'Geluid' niet geblokkeerd is en dat het volume hoog staat.
 7. Probeer de incognitomodus: Open een nieuw incognitovenster in Chrome door op Ctrl+Shift+N te drukken. Als de audio werkt in de incognitomodus, kan dit erop duiden dat een extensie of instelling in uw normale browserprofiel het probleem veroorzaakt.
 8. Chrome-instellingen opnieuw instellen: Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kunt u proberen Chrome opnieuw in te stellen naar de standaardinstellingen. Ga naar de Chrome-instellingen, klik op 'Geavanceerd' en vervolgens op 'Instellingen opnieuw instellen'. Bevestig de reset en start Chrome opnieuw.

Hopelijk helpt een van deze oplossingen u de audioproblemen in Google Chrome op uw Windows 10-computer op te lossen. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u mogelijk verdere hulp zoeken of overwegen een alternatieve browser te gebruiken voor het afspelen van audio.

Hoe repareer ik Chrome-audio?

Als u problemen ondervindt waarbij de audio niet werkt in Google Chrome, zijn er verschillende stappen voor probleemoplossing die u kunt proberen om het probleem op te lossen:

1. Controleer de volume-instellingen Zorg ervoor dat het volume op uw computer en in Chrome niet gedempt of te laag staat. Klik op het volumepictogram in de taakbalk en pas het volume overeenkomstig aan.
2. Browsegegevens wissen Door uw browsegegevens te wissen, kunt u audioproblemen in Chrome oplossen. Ga naar de Chrome-instellingen, klik op 'Privacy en beveiliging' en selecteer vervolgens 'Browsegegevens wissen'. Zorg ervoor dat u de cache en cookies wist.
3. Schakel extensies uit Sommige Chrome-extensies kunnen het afspelen van audio verstoren. Schakel alle extensies uit en controleer of de audio begint te werken. Als dit het geval is, schakelt u de extensies één voor één in om de problematische te identificeren.
4. Chrome bijwerken Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van Google Chrome hebt geïnstalleerd. Verouderde versies kunnen bugs of compatibiliteitsproblemen bevatten die audioproblemen kunnen veroorzaken.
5. Controleer audiostuurprogramma's Als audio niet werkt in Chrome, maar prima werkt in andere toepassingen, kan er een probleem zijn met uw audiostuurprogramma's. Update of installeer de audiostuurprogramma's op uw computer opnieuw.
6. Schakel hardwareversnelling uit Het uitschakelen van hardwareversnelling in Chrome kan soms audioproblemen oplossen. Ga naar de Chrome-instellingen, klik op 'Geavanceerd' en schakel onder het gedeelte Systeem de optie 'Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar' uit.
7. Reset Chrome-instellingen Als geen van de bovenstaande stappen werkt, kunt u proberen de Chrome-instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden. Ga naar de Chrome-instellingen, klik op 'Geavanceerd' en selecteer onder het gedeelte Opnieuw instellen en opschonen de optie 'Instellingen herstellen naar de oorspronkelijke standaardwaarden'.

Probeer deze stappen voor probleemoplossing één voor één en controleer of de audio begint te werken in Google Chrome. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u overwegen om verdere technische ondersteuning te zoeken.

Hoe wijzig ik de geluidsuitvoer in Chrome Windows 10?

Als u geluidsproblemen ondervindt in Google Chrome op uw Windows 10-computer, is een mogelijke oplossing het wijzigen van de geluidsuitvoerinstellingen in de browser. Hier ziet u hoe u het kunt doen:

Stap 1: Open Google Chrome op uw Windows 10-computer.

Stap 2: Klik op het menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het browservenster.

Stap 3: Selecteer 'Instellingen' in het vervolgkeuzemenu.

Stap 4: Scroll naar beneden en klik op 'Geavanceerd' om de geavanceerde instellingenopties uit te vouwen.

Stap 5: Scroll opnieuw naar beneden en zoek het gedeelte 'Systeem'.

Stap 6: Klik onder het gedeelte 'Systeem' op het vervolgkeuzemenu 'Geluid'.

Stap 7: Selecteer uit de lijst met beschikbare apparaten voor geluidsuitvoer het gewenste apparaat dat u wilt gebruiken voor het afspelen van audio in Google Chrome.

Stap 8: Sluit het tabblad Instellingen en probeer audio of video af te spelen in Google Chrome om te zien of het geluidsprobleem is opgelost.

Als het wijzigen van het geluidsuitvoerapparaat in Google Chrome het geluidsprobleem niet oplost, moet u mogelijk de geluidsinstellingen van uw computer controleren en ervoor zorgen dat daar ook het juiste uitvoerapparaat is geselecteerd. Bovendien is het altijd een goed idee om ervoor te zorgen dat uw luidsprekers of hoofdtelefoon correct zijn aangesloten en correct functioneren.

Opmerking: de bovenstaande stappen kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de versie van Google Chrome die u gebruikt.

Toekomstige audioproblemen in Chrome voorkomen

Om toekomstige audioproblemen in Google Chrome te voorkomen, kunt u deze stappen volgen:

1. Houd uw browser en besturingssysteem up-to-date: Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Google Chrome gebruikt en dat ook uw besturingssysteem is bijgewerkt. Updates bevatten vaak bugfixes en verbeteringen die kunnen helpen bij het oplossen van audioproblemen.

2. Controleer uw browserextensies: Sommige browserextensies kunnen het afspelen van audio verstoren. Schakel alle extensies uit waarvan u vermoedt dat ze het probleem veroorzaken, en test de audio vervolgens opnieuw.

3. Wis uw browsercache: Het wissen van uw browsercache kan helpen bij het oplossen van verschillende problemen, waaronder audioproblemen. Om de cache te wissen, gaat u naar de Chrome-instellingen, klikt u op 'Privacy en beveiliging' en selecteert u vervolgens 'Browsegegevens wissen'. Zorg ervoor dat u de optie selecteert om de cache te wissen en uw browser opnieuw te starten.

4. Schakel hardwareversnelling uit: Hardwareversnelling kan soms audioproblemen veroorzaken in Chrome. Om dit uit te schakelen, gaat u naar de Chrome-instellingen, scrolt u omlaag naar het gedeelte 'Systeem' en schakelt u de optie 'Gebruik hardwareversnelling indien beschikbaar' uit.

5. Chrome-instellingen opnieuw instellen: Als geen van de bovenstaande stappen werkt, kunt u proberen de Chrome-instellingen opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden. Ga naar de Chrome-instellingen, scroll naar beneden, klik op 'Geavanceerd' en selecteer vervolgens de optie 'Instellingen opnieuw instellen'.

Door deze stappen te volgen, minimaliseert u de kans op audioproblemen in Google Chrome en zorgt u voor een soepelere browse-ervaring.

Top